تعزیه حبیب آباد برخوار

سالروز رحلت مرحوم سید کریم مومنی

 

 

سالگرد رحلت استاد و پیشکسوت تعزیه مرحوم سید کریم مومنی.

شادی روحش فاتحه مع الصلوات

 

 


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: سه شنبه 3 آذر 1396برچسب:,

تعزیه حبیب اباد