تعزیه حبیب آباد برخوار

مراسم خطبه خوانی غدیر خم همراه با نمایش آئینی

مراسم خطبه خوانی غدیر خم همراه با نمایش آئینی


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: جمعه 25 مرداد 1398برچسب:,

تعزیه حبیب اباد