تعزیه حبیب آباد برخوار

سالگرد استاد حسین طاهری خورزوقی

یکسال فراق ذاکر بااخلاص شهرستان برخوار /شهر خورزوق 
#استادحسین_طاهری را خدمت جامعه و انجمن تعزیه خوان و دوستداران اهلبیت(ع) و تعزیه خوانی تسلیت عرض میکنیم.

 

 


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: پنج شنبه 20 خرداد 1398برچسب:,

اطلاعیه مراسم تعزیه خوانی

اطلاعیه مراسم تعزیه خوانی

 


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: جمعه 9 خرداد 1398برچسب:اطلاعیه مراسم تعزیه خوانی,تعزیه حبیب آباد,مراسم تعزیه خوانی حبیب آباد,تعزیه سنتی حبیب آباد, حبیب آباد برخوار,

اطلاعیه مراسم تعزیه خوانی

اطلاعیه مراسم تعزیه خوانی


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: جمعه 6 خرداد 1398برچسب:اطلاعیه مراسم تعزیه خوانی,تعزیه حبیب آباد,مراسم تعزیه خوانی حبیب آباد,تعزیه سنتی حبیب آباد, حبیب آباد برخوار,

تعزیه حبیب اباد