تعزیه حبیب آباد برخوار

سالگرد رحلت استاد تعزیه ایران مرحوم نبی اله فقیه حبیب آبادی

سالگرد رحلت استاد تعزیه ایران مرحوم نبی اله فقیه حبیب آبادی.

شادی روحش فاتحه مع الصلوات

 


 

 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: سه شنبه 15 دی 1396برچسب:,

تعزیه حبیب اباد