تعزیه حبیب آباد برخوار

مستندشرح تعزیه خوانی، استادحاج مصطفی فقیه و استاد نبی اله فقیه حبیب آبادی

مستندشرح مختصر از زندگینامه وتعزیه خوانی، زنده یاد مرحوم،استادحاج مصطفی فقیه وبرادرشان استادتعزیه ایران مرحوم،نبی اله فقیه حبیب آبادی از شرح بیان خود.

 


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: سه شنبه 13 فروردين 1399برچسب:مرحوم استادحاج مصطفی فقیه,استادتعزیه ایران مرحوم نبی اله فقیه,تعزیه حبیب آباد,حبیب آبادبرخوار,,

چهارمین سال درگذشت استاد وپیشکسوت تعزیه مرحوم سیدکریم مومنی

چهارمین سال درگذشت استاد و پیشکسوت تعزیه مرحوم سیدکریم مومنی را گرامی میداریم. روحش شاد ویادش گرامی باد.

 

 

قسمتی از اجرای آن مرحوم در مجلس تعزیه شهادت امام 

 

 


 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: سه شنبه 5 آذر 1398برچسب:مرحوم سیدکریم مومنی , تعزیه شهادت امام توسط سید کریم مومنی , تعزیه حبیب آباد برخوار,

کلیپ تعزیه شهادت حضرت عباس(ع)

 

کلیپ تعزیه شهادت حضرت عباس(ع)-زره پوشی

 

کلیپ تعزیه شهادت حضرت عباس(ع)-ورود شمر

 

کلیپ تعزیه شهادت حضرت عباس(ع)-پشت خیمه


 

 

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: پنج شنبه 4 مرداد 1397برچسب:,

ورود شمر استاد تعزیه ایران نبی الله فقیه حبیب ابادی
 

 قسمتی از ورود شمر استاد تعزیه ایران نبی الله فقیه حبیب آبادی

 

 

                                                                                                                                       

                                                                               


                                                                                                                              

تعزیه حبیب آباد ׀ تاریخ: سه شنبه 14 آذر 1395برچسب:,

صفحه قبل 1 صفحه بعد

تعزیه حبیب اباد